โครงการสัมมนา ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2559
วันที่ : 19 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559
เวลา : 08.30 - 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วม : 80 คน
สถานที่ : ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารสถาบันคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:

การบรรยายจากวิทยากรในเนื้อหาเกี่ยวกับ
  • การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง


หมายเหตุ:
สัมมนา “ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง” ทุกหน่วยงานควรจะต้องส่งบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเข้าอบรมอย่างน้อย 1 ท่าน เนื่องจากเนื้อหาในการสัมมนาเกี่ยวกับนโยบายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยและกฏระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการเว็บไซต์