การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) ระดับกลาง
วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 - 18 สิงหาคม 2559
เวลา : 09.00 - 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วม : 50 คน
สถานที่ : อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 2 ห้อง ITSC 6
รายละเอียด:

วันแรก

 • ทำความเข้าใจและรู้จักกับ Joomla 3.5
 • SEO (Search Engine Optimization) คืออะไร
 • เทคนิคการปรับแต่ง Joomla ให้สนับสนุน SEO
 • เทคนิคการปรับแต่งให้ Joomla รองรับการทำงาน URL Friendly
 • เทคนิคการจัดทำ Sitemap ให้กับ Joomla
 • การจัดการกับระบบสมาชิกและการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์
 • ทำความเข้าใจโครงสร้างระบบสมาชิกอย่างละเอียด

วันที่

 • เรียนรู้หลักการทำงานของ Joomla Extensions
 • การเลือก Extension ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 • ระบบการจัดการ Joomla ให้รองรับการใช้งานหลายภาษา
 • เทคนิคการทำ Slideshow
 • เทคนิคการทำระบบ Download เอกสารและไฟล์
 • เทคนิคการทำ Custom HTML Module
 • เทคนิคการทำ Facebook Like Box

วันที่

 • การจัดการและแก้ไขฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHPMyAdmin
 • การ Backup และ Restore Joomla site
 • การสร้าง Website Joomla อย่างปลอดภัย
 • เรียนรู้การใช้งาน Tools ของ Joomla
 • เรียนรู้โครงสร้างของ Joomla Template
 • ทำความเข้าใจเรื่อง Module Position
 • การปรับ Joomla 1.5, 2.5 เป็น Joomla 3.5
 • ทดลองปรับ Joomla 1.5, 2.5  เป็น Joomla 3.5 บน Host จริง
หมายเหตุ: