การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) เบื้องต้น
วันที่ : 2 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2559
เวลา : 09.00 - 16.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วม : 50 คน
สถานที่ : อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 2 ห้อง ITSC 6
รายละเอียด:
วันแรก
 • Joomla คืออะไร
 • รู้จักกับ Content Management System (CMS)
 • Joomla 3.5 และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ / ตัวอย่างเว็บไซต์หน่วยงาน
 • การติดตั้ง Web Server จำลอง AppServ  (Apache / MySQL / PHP / Phpmyadmin)
 • เริ่มทำการติดตั้งและใช้งาน Joomla 3.5 เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ Joomla (Administrator)
 • ทำความเข้าใจโครงสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ (Category / Article)
 • การสร้าง / แก้ไข / ลบ หมวดหมู่ย่อยของเนื้อหา (Category)
 • การสร้าง / แก้ไข / เผยแพร่ / ลบ เนื้อหาเว็บไซต์ (Article)

วันที่

 • ระบบการจัดการเมนู (Menu Manager)
 • การทำเมนูเพื่อแสดงเนื้อหาในหมวดหมู่หลัก (Category)
 • การทำเมนูเพื่อแสดงเนื้อหาโดยตรง
 • การสร้างกลุ่มเมนู
 • การตั้งค่าการแสดงผลของเนื้อหาหน้าแรก (Front page)
 • กลุ่มของสมาชิก (Group) และสิทธิ์ของแต่ละกลุ่ม
 • การตั้งค่า Config ส่วนของ Site / System / Server
 • การติดตั้งโมดูลและคอมโพแนนท์พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็น
 • การจัดการโมดูล (แสดง / ไม่แสดงโมดูล, ย้ายตำแหน่งโมดูล, ตั้งค่า Parameter
  ของโมดูล)
 • การติดตั้งโมดูล Login
 • การสมัคร / เพิ่ม / ลบ สมาชิก
 • การสร้าง Poll
 • การจัดการโมดูลเพื่อแสดงผล Poll
 • การติดตั้งโมดูล Latest News / Most Read / Who’s Online
 • การเพิ่มเว็บลิงค์ในเมนู
 • การติดตั้ง / จัดการ ไฟล์ภาษาของเว็บไซต์

วันที่

 • การใช้โปรแกรม FTP เพื่อ Upload / Download  กับ Server
 • การสร้าง Folders หรือ Directory สำหรับเก็บรูปภาพ และไฟล์ต่าง ๆ
 • การอัพโหลดไฟล์และรูปภาพ
 • การสร้าง Link มาที่ไฟล์และรูปภาพ
 • การใช้งาน PhpMyadmin เบื้องต้น
 • การ Import / Export ฐานข้อมูล MySQL
 • การ Upload Joomla ที่ทำเสร็จจากเครื่องขึ้น Server
 • การเปลี่ยน / ติดตั้ง Template
 • การเปลี่ยน Logo
 • การสร้างเว็บไซต์ Joomla อย่างปลอดภัย
 • ทดลองติดตั้งโมดูล / คอมโพแนนท์ บน Server จริง
หมายเหตุ: