วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561

การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) เบื้องต้น

   วันที่ :
2 สิงหาคม 2559 - 4 สิงหาคม 2559 เวลา : 09.00 - 16.00 น.
***เปลี่ยนห้องอบรมไปที่ --> ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 2 ห้อง ITSC6
   รายละเอียด >>
    รายชื่อผู้ลงทะเบียน

การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla) ระดับกลาง

   วันที่ :
16 สิงหาคม 2559 - 18 สิงหาคม 2559 เวลา : 09.00 - 16.00 น.
***เปลี่ยนห้องอบรมไปที่ --> ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 2 ห้อง ITSC6
   รายละเอียด >>
    รายชื่อผู้ลงทะเบียน

โครงการสัมมนา ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2559

   วันที่ :
19 สิงหาคม 2559 - 19 สิงหาคม 2559 เวลา : 08.30 - 16.00 น.

   รายละเอียด >>
    รายชื่อผู้ลงทะเบียน